DE LEGENDARISKA ÖRTERNA FRÅN OLYMPUS

DE LEGENDARISKA ÖRTERNA FRÅN OLYMPUS

Organic 100%

Organiskt är det som definierar oss. Allt vi gör, från våra åkrar till hyllan, övervakas av organiska principer och följer strikta riktlinjer.

 Ekologisk Påverkan

Vi har fokuserat på hållbara produkter, 99% av återvunnet förpackningsmaterial.

HACCP

Alla processer från skörd till förpackningar är gjorda enligt principerna i HACCP och ISO 22000:2018.

HERBS & THE HEALTH BENEFITS

HERBS & THE HEALTH BENEFITS