ΤΑ ΘΡΥΛΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΤΑ ΘΡΥΛΙΚΑ ΒΟΤΑΝΑ ΤΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

Βιολογικό 100%

Βιολογικά είναι η λέξη που μας καθορίζει. Όλες οι ενέργειές μας, από την καλλιέργια μέχρι το ράφι παρακολουθούνται από αυστηρές οργανικές οδηγίες.

Οικολογικές Επιπτώσεις

Έχουμε επικεντρωθεί σε βιώσιμα προϊόντα, 99% της συσκευασίας ανακυκλώνεται.

HACCP

Όλες οι διαδικασίες από τη συγκομιδή έως τη συσκευασία πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις αρχές και τους κανόνες του HACCP & ISO 22000:2018.

ΒΟΤΑΝΑ & ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

ΒΟΤΑΝΑ & ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ