Μέλι Ολύμπου

Όλες οι διαδικασίες από τη συγκομιδή έως τη συσκευασία γίνονται σύμφωνα με τις αρχές του ISO 22000: 2005. 

el