fbpx

ИСТОРИЯТА НА ДИВИЯ МЕД

Нашият мед е много рядък и се добива в девствени гори. Широкият диапазон на планинската надморска височина предлага богато разнообразие от различни естествени растения в горски райони, далеч от всяка човешка дейност. Основни източници на нектар са растенията в района като диви листа, дива мащерка, див риган, дива малина, дъб, кестен, бор и различни храсти.

Изключителното качество и деликатният вкус се дължат на богатата дива флора и биоразнообразието на гръцката земя.

ИСТОРИЯТА НА ДИВИЯ МЕД

Our honey is very rare, virgin forests where its harvesting takes place. The wide range of the mountainous altitude offer a rich diversity from a plethora of native plants in forest sites away from any human activity that could be detrimental to the environment. The main sources of nectar are the area’s plants such as a wild leaf, wild rose, wild oregano, wild blackberry, oak, chestnut, various thorns.

Изключителното качество и деликатният вкус се дължат на богатата дива флора и биоразнообразието на гръцката земя.

ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

Пътуването ни при прибирането на нашата реколта води до някои от най-отдалечените и недокоснати от човешка ръка гори в подножието на Олимп. От април до ноември караме пчелите в недостъпни земи и ги транспортираме всеки месец, за да получат отличния мед от дърветата и дивите растения.

Медът се извлича под 35°C, което е обичайната температура на кошера, при което всички лечебни ензими и отлични аромати остават непокътнати. Медът е нефилтриран, за да съхрани полезните си органични остатъци.

ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

Пътуването ни при прибирането на нашата реколта води до някои от най-отдалечените и недокоснати от човешка ръка гори в подножието на Олимп. От април до ноември караме пчелите в недостъпни земи и ги транспортираме всеки месец, за да получат отличния мед от дърветата и дивите растения.

Медът се извлича под 35°C, което е обичайната температура на кошера, при което всички лечебни ензими и отлични аромати остават непокътнати. Медът е нефилтриран, за да съхрани полезните си органични остатъци.

ПРИБИРАНЕ НА РЕКОЛТАТА

Пътуването ни при прибирането на нашата реколта води до някои от най-отдалечените и недокоснати от човешка ръка гори в подножието на Олимп. От април до ноември караме пчелите в недостъпни земи и ги транспортираме всеки месец, за да получат отличния мед от дърветата и дивите растения.

Медът се извлича под 35°C, което е обичайната температура на кошера, при което всички лечебни ензими и отлични аромати остават непокътнати. Медът е нефилтриран, за да съхрани полезните си органични остатъци.

ОПАКОВАНО С ISO 22000:2018

Отличната опаковка на меда MYST е специално проектирана, за да запечата качеството и да запази непокътнато това ценно съкровище. С основна цел възраждането и популяризирането на гастрономическото наследство на Гърция.

Всички процеси от прибирането на реколтата до опаковането се извършват в съответствие с принципите и правилата на HACCP и ISO 22000:2018.

ОПАКОВАНО С ISO 22000:2018

Отличната опаковка на меда MYST е специално проектирана, за да запечата качеството и да запази непокътнато това ценно съкровище. С основна цел възраждането и популяризирането на гастрономическото наследство на Гърция.

Всички процеси от прибирането на реколтата до опаковането се извършват в съответствие с принципите и правилата на HACCP и ISO 22000:2018.

Историята на дивия мед

МЕД И ПОЛЗИ ЗА ЗДРАВЕТО

bg_BG