ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА БАЛСАМОВИЯ ОЦЕТ

След векове на традиционно предаване на рецептата от уста на уста, един монах от манастир е първият човек, които написва рецепта за това как се приготвя „перфектен балсамов оцет от отлежал ябълков оцет“. Неговият текст, написан много отдавна, ни учи, че изборът на ябълки, качеството на бъчвите, перфектното готвене и времето са основните съставки.

ПЪТЕШЕСТВИЕТО НА БАЛСАМОВИЯ ОЦЕТ

След векове на традиционно предаване на рецептата от уста на уста, един монах от манастир е първият човек, които написва рецепта за това как се приготвя „перфектен балсамов оцет от отлежал ябълков оцет“. Неговият текст, написан много отдавна, ни учи, че изборът на ябълки, качеството на бъчвите, перфектното готвене и времето са основните съставки.

АНТИЧНО ИЗКУСТВО

Придобиването на перфектен отлежал балсамов оцет зависи от способността, опита и вкуса на неговия производител. Изисква внимателен подбор на ябълки, прецизен метод на готвене и сложен процес на отлежаване в бъчви от различни дървесни видове с различни размери. Времето е последният основен елемент за естествения ход на перфектното отлежаване.

Тъмнокафявият цвят и силната миризма крият в него нотки на ябълки и билки, както и характеристиките на финото дърво от процеса на отлежаване. Произведение на изкуството, запазено в продължение на десетилетия, което запечатва качеството и вкуса на даден продукт.

"СЪВЪРШЕНСТВОТО НА БАЛСАМОВИЯ ОЦЕТ СЕ ДЪЛЖИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА ЧЕТИРИ УСЛОВИЯ: ИЗБОР НА ЯБЪЛКИ, УМЕНИЕ В ГОТВЕНЕТО, КАЧЕСТВОТО НА БЪЧВИТЕ И ВРЕМЕТО."

АНТИЧНО ИЗКУСТВО

Придобиването на перфектен отлежал балсамов оцет зависи от способността, опита и вкуса на неговия производител. Изисква внимателен подбор на ябълки, прецизен метод на готвене и сложен процес на отлежаване в бъчви от различни дървесни видове с различни размери. Времето е последният основен елемент за естествения ход на перфектното отлежаване.

Тъмнокафявият цвят и силната миризма крият в него нотки на ябълки и билки, както и характеристиките на финото дърво от процеса на отлежаване. Произведение на изкуството, запазено в продължение на десетилетия, което запечатва качеството и вкуса на даден продукт.

АНТИЧНО ИЗКУСТВО

Придобиването на перфектен отлежал балсамов оцет зависи от способността, опита и вкуса на неговия производител. Изисква внимателен подбор на ябълки, прецизен метод на готвене и сложен процес на отлежаване в бъчви от различни дървесни видове с различни размери. Времето е последният основен елемент за естествения ход на перфектното отлежаване.

Тъмнокафявият цвят и силната миризма крият в него нотки на ябълки и билки, както и характеристиките на финото дърво от процеса на отлежаване. Произведение на изкуството, запазено в продължение на десетилетия, което запечатва качеството и вкуса на даден продукт.

"СЪВЪРШЕНСТВОТО НА БАЛСАМОВИЯ ОЦЕТ СЕ ДЪЛЖИ ИЗКЛЮЧИТЕЛНО НА ЧЕТИРИ УСЛОВИЯ: ИЗБОР НА ЯБЪЛКИ, УМЕНИЕ В ГОТВЕНЕТО, КАЧЕСТВОТО НА БЪЧВИТЕ И ВРЕМЕТО."

КАК СЕ БАЛСАМОВ
ОЦЕТИ ОЦЕТ

Балсамовият ябълков оцет е сложен процес, който протича в 3 важни стъпки.

0
0
0

The First step is the production of apple cider vinegar, where a traditional long process of fermentation and acidification is applied for a few weeks so that the product receives the maximum amount of valuable nutrients and aromatic components of the apple.

Then it is aged in oak barrels for a long time 10 – 12 months where with secondary fermentations and reactions the sour taste is reduced and a palette of aromas develops that elevates all the senses.

The Second Step is the apple syrup production and the process is to boil apples together with aromatic natural herbs so that the product acquires a unique golden color and sweet taste.

The Third and the final stage is to add the boiled apple syrup to the aged apple cider vinegar and remains in oak barrels and the balsamic apple vinegar is created by secondary fermentation.

"Хармонична комбинация от сладко-кисела заготовка и несравнимо изкуство.''

0
СТЪПКА

_e First step is the production of apple cider vinegar, where a traditional long process of fermentation and acidification is applied for a few weeks so that the product receives the maximum amount of valuable nutrients and aromatic components of the apple.

След това отлежава в дъбови бъчви за дългото време от 10-12 месеца, където при вторична ферментация киселият вкус се намалява и се развива палитрата от аромати, която стимулира всички сетива.

0
СТЪПКА

The Second Step is the apple syrup production and the process is to boil apples together with aromatic natural herbs so that the product acquires a unique golden color and sweet taste.

0
СТЪПКА

The Third and the final stage is to add the boiled apple syrup to the aged apple cider vinegar and remains in oak barrels and the balsamic apple vinegar is created by secondary fermentation.

bg_BG