НАГРАДИ

ЗЛАТОТО КАТО ХРАНИТЕЛНА ДОБАВКА

От времето на фараоните през 2000 г. пр.н.е. златото се счита за храна, способна да спечели благоволението на боговете. Според древните алхимични концепции златото притежава легендарни сили, които допринасят за дълъг и жизнен живот. Зехтинът често се нарича "течно злато". И така, за да подчертае това, компанията MYST добави 24-каратови годни за консумация златни люспи от най-добрите сортове.

bg_BG